چگونه کارواش راه اندازی کنیم؟

چگونه کارواش راه اندازی کنیم؟

کارواش یک شغل خدماتی می باشد و چون به مهارت خاصی برای شستشوی ماشین نیازی نیست و هزینه راه اندازی

آن پایین است، و از طرفی در آمد حاصل از کارواش نسبت به سرمایه گذاری آن زیاد است، خیلی از افراد با تاسیس کارواش

برای خود درآمدی کسب می کنند.

 

هزینه کارواش: 

برای راه اندازی کارواش بسته به نوع کارواش هزینه متفاوت می‎باشد. به عنوان مثال برای راه اندازی کارواش معمولی و

کوچک برای خرید تجهیزات به ۸ میلیون تومان احتیاج دارید و برای تاسیس و راه اندازی کارواش بزرگتر، برای خرید تجهیزات

تا ۳۵ میلیون نیاز دارید. برای تاسیس کارواش بخار شما به حداقل ۱۰ تا ۳۵ میلیون نیاز دارید و برای تاسیس کارواش اتوماتیک

بین ۸۰ تا ۱۴۰ میلیون فقط برای تهیه ی تجهیزات نیاز دارید.

Call Now Buttonمشاوره رایگان!